ویژه نامه روز 8 مارس شماره 57  اسفند ماه 96 نشریه را از لینک روبرو دانلود نمایید.  osyan57-f  

زندانی دخترانه به نام شهردخت

وفتی به ‌عنوان زن در کشوری با حکومت دینی زندگی کنی، انواع و اقسام ستم جنسیتی را در زندگی روزمره تجربه می‌کنی. تفکیک جنسیتی اول با حجاب اجباری در سطح جامعه و اداره‌ها و… شروع شد. کمیته و بعدها گشت ارشاد، چماق‌دار اجرای آن شدند. روز به روز این حلقه تنگ‌تر شد و حیطه‌های بیشتری…

نگاهی به سریال شهرزاد

روشنک مینو فصل اول سريال شهرزاد به عنوان يکي از سريال هاي شبکه نمايش خانگي از نيمه ي دوم سال 1394 به نمايش درآمد. قشر وسيعي از مردم هر هفته منتظر بودند و در هر مکاني سخن از قسمت جديد اين سريال به گوش مي رسيد. شخصيت اصلي اين سريال را يک زن با بازي…