شماره 65 نشریه را از طریق این لینک os65.fin دانلود نمایید.  

شماره 62 نشریه عصیان

شماره 62 نشریه عصیان را از طریق لینک زیر دانلود کنید. osyan 62https://nashriyeosyan.files.wordpress.com/2019/03/osyan-62.pdf

بترسید بترسید – ما همه با هم هستیم! از عصیان زنان علیه حجاب اجباری دفاع می کنیم! چهل سال پس از خروش زنان در 8 مارس 1357 علیه فرمان حجاب اجباری و در سالگرد خیزش دی ماه 96 زحمتکشان و فرودستان و سالگرد جنبش سرفراز زنان خیابان انقلاب، در زمانۀ اعتلای مبارزات و اعتصابات و…